processmedia.se

1 miljard användare kan inte ha fel...

Internetstrategerna InSites Consulting presenterade nyligen en undersökning med 2800 tillfrågade nätanvändare i hela världen. Undersökningen visar att 72 procent av alla världens internetanvändare är med på minst en social nätverkssajt.

Det skulle innebära enligt undersökningen att 940 miljoner människor använder Sociala Medier där Facebook är den mest populära med mer än hälften, eller 500 miljoner användare.

Läs mer på blog.insites.be

Läs hela rapporten:

Share :)

Kommentera